Coronavirus Opleidingen

Werkpostfiches schooljaar 2020 – 2021


In bijlage de werkpostfiches schooljaar 2020 -2021

 • 01  RA – werkpostfiche school: Model A (LO + BaO) ondertekend
 • 02  RA – werkpostfiche school: Model A (AV + BaO Kleuteronderwijs) ondertekend
 • 03  RA – werkpostfiche: Model B kinderverzorging KO ondertekend
 • 04  RA – werkpostfiche: Model B logopedist BuBaO type 1-5-9 ondertekend
 • 05  RA – werkpostfiche: Model B kinesist BuBaO type 1-5-9 ondertekend
 • 06  RA – werkpostfiche: Model B secretariaat BaO ondertekend
 • 07  RA – werkpostfiche school: Model A (AV + BaO Lager onderwijs) ondertekend
 • 08  RA – werkpostfiche school: Model A (AV + BuBaO type 1-5-9) ondertekend
 • 09  RA – werkpostfiche school: Model A (LO + BuBaO type 1-5-9) ondertekendWat is een werkpostfiche?

Een werkpostfiche is een samenvatting van maatregelen die moeten genomen worden ter bescherming van mogelijke risico’s verbonden aan de werkpost. De werkpostfiche is verplicht (Codex: boek X, titel 4.-Stagairs ) voor alle jobs waar gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn. Als dat niet het geval is, is de werkpostfiche een nuttig hulpmiddel om je beter voor te bereiden op de taken die je gaat uitvoeren.

De “werkpostfiche stagiairs” is een document met specifieke informatie voor de job die de stagiair uitoefent.

Onder andere:

 • Een nauwkeurige beschrijving van de werkpost;
 • De werkkledij die gedragen moet worden;
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen die gedragen moeten worden;
 • De gezondheidsrisico’s van die werkpost (bv. lawaai, chemische stoffen, ergonomie,…)
 • Of een voorafgaande gezondheidstoezicht nodig is.

De werkpostfiche is opgesteld door de werkgever en helpt om deze belangrijke informatie te communiceren aan stagiair.

Een volledige en gedetailleerde werkpostfiche is een teken dat de werkgever aandacht besteedt aan de veiligheid op de werkplek.

Wanneer het werk bepaalde gezondheidsrisico’s brengt, is een voorafgaande gezondheidstoezicht nodig. In dit geval is de werkpostfiche zelfs wettelijk verplicht.

Dit vind je misschien ook leuk...