Coronavirus Nieuws

Wat zijn essentiële derden (update 19 oktober 2020)

Essentiële derden zijn externe medewerkers die essentieel zijn voor een goede werking van de school. Essentiële derden krijgen in elke fase toegang tot de school voor de taken die ze moeten uitvoeren en niet eenvoudig op afstand kunnen. 

Essentiële derden leven alle veiligheidsmaatregelen na die gelden voor de volledige samenleving.

Voorbeelden van essentiële derden zijn:

 • CLB
 • Ondersteuners
 • De pedagogische begeleiding 
 • Nascholers
 • De leraren in opleiding 
 • Vrijwilligers (bv. leesouders)
 • Verpleegkundigen
 • GIP/jury
 • Begeleiding NAFT/zorgboeren/begeleiders aanloopfase en IBAL
 • Externe praktijkleerkrachten/voordrachthouders
 • Externe begeleiders van cursisten
 • Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
 • Ondersteuningsnetwerken
 • Nascholers
 • Onderhoudsfirma’s 
 • Kunstkuur
 • Dynamo
 • Onderwijsinspectie
 • Verificateurs
 • Persoonlijk assistenten (PAB) 
 • Therapeuten 
 • Personeel van een MFC of revalidatiecentrum 
 • Mobiele begeleiders en GIO-begeleiders 
 • Tolken voor doven en slechthorenden
 • Onderzoekers in opdracht van het departement Onderwijs en Vorming

De voorbeelden zijn niet-limitatief en kunnen door een school uitgebreid of ingeperkt worden na risicoanalyse. Of toegang tot de school nog mogelijk is, is ook afhankelijk van de lokaal genomen maatregelen.

Ga altijd eerst na of er mogelijkheden zijn om de school op een alternatieve manier dan via fysiek contact te ondersteunen. Nodig de derden uit om daarover mee na te denken.

Ga ook na hoe je kan voorkomen dat essentiële derden kort na elkaar in verschillende klasgroepen terechtkomen.

Maak duidelijke afspraken met derden (catering, schoonmaak, leverancier, ondersteuningsnetwerken …) en communiceer die schriftelijk. Hou bij deze afspraken rekening met het onderscheid tussen de essentiële en de niet-essentiële derden (bv. niet-dringende leveringen).

Dit vind je misschien ook leuk...