Coronavirus

Versie 3: RIE-MUOPO-Covid19 volgens draaiboek 22 mei 2020

In bijlage vinden jullie de aangepaste RIE-MUOPO-Covid19 volgens het vernieuwde draaiboek 22 mei 2020.

Voorstel nieuw RIE-document:

In deze aangepaste RIE dienen de rijen aangeduid in de eerste kolom met paarse kleur opnieuw geëvalueerd te worden.

De aangepaste RIE en Ra (draaiboek (scenario) wordt ingeladen in het KMS AGORA-WeVeCo  onder PRO 2129 (datum van uitvoering) en voorgelegd op het eerst volgend CPBW/Overlegorgaan en geviseerd door diensthoofd IDP/GID (je kan hier het validatiesysteem voor gebruiken) .

Hiervoor werd ook een invul-vak gecreëerd onderaan op het werkblad “Identificatiegegevens”.

Een extra tabblad, aanpassingen 22 mei,  werd toegevoegd waarop in een duidelijk overzicht alles genoteerd staat.

Dit tabblad onder de naam “Draaiboek 22 mei 2020 – scenario einde schooljaar” werd ook apart in bijlage van deze e-mail gestoken.

Tweede mogelijke oplossing: = vereenvoudiging.

Zoals je weet is de RIE de leidraad voor het opstellen/aanpassen van het draaiboek (scenario).

In bijlage, ter info,  een nieuwe vorm van RIE COVID 19.

GIDRAS heeft dit reeds voor jullie opgeladen in PRO 2129 op datum van 22 mei 2020.

Je kan nu kiezen tussen twee RIE’s documenten. RIE versie 3 COVID 19 of leidraad RA COVID 19 (nieuwe vorm). Kies je voor versie 3 COVID moet je dit zelf invullen, aanpassen en opladen in  AGORA – WeVeCo.

Opgelet: vergeet niet jullie aangepaste versie draaiboek (scenario) zijnde de RA op te laden in AGORA WeVeCo.

Dit vind je misschien ook leuk...