Update tabblad “Voorbereiding inspectie 2018”

Welke procedures kan je voorbereiden voor de schoolinspectie?

  • Overzicht van de gevraagde procedures kan je terug vinden in het document “audit schoolinspectie” (verbeterplan). Zie bijlage.
  • Of je gaat naar de APP-inspectie van de school waar je alle gevraagde procedures terug vind.

Download: