Stickeractie COVID-19 (07/09/2020)

Nog niet alle scholen hebben hun stickers COVID 19 afgehaald of hebben jullie nood aan nieuwe stickers.

De bedoeling van de stickers is om leerlingen, leerkrachten en bezoekers te wijzen op de geldende maatregelen m.b.t. hygiëne, afstand houden, looprichting etc..

Je kan deze afhalen op de preventiedienst.

Volgende stickers worden ter beschikking gesteld: