Apps Nieuws

Stand van zaken JAP & GPP

Het is bijna zover, 1 januari 2021 nadert. Het jaar 2020 is voor iedereen een heel woelig jaar geweest. Elke preventieadviseur heeft in deze coronatijd een duidelijke rol gespeeld en bovendien ook veel energie hierin gestopt. Ook heb je beroep kunnen doen op de nodige ondersteuning van ons bij de opmaak van het JAP en GPP. Wij willen je bedanken voor al de inspanningen die je hebt geleverd de voorbije maanden.

Hopelijk heb je de tijd gevonden om het JAP en GPP verder op te stellen, te bespreken met de directeur en te vervolledigen met de nodige aanvullingen.

Na de verwerking worden deze documenten ter kennisname en voor advies voorgelegd aan het overlegplatform/CPBW. Dit wordt zeker vermeld in het verslag en de afdrukken van het JAP en GPP worden opgeladen in WeVeCo, PRO 2515 en 2511.

We zijn ons ervan bewust dat het in begin veel energie vraagt, maar door regelmatig met de verschillende APP’s te werken zal het je kostbare tijd besparen. Alle risico’s worden op deze manier structureel aangepakt en dit geheel wordt zichtbaar doorheen dit systeem.

Wij starten vanaf 14 december met het nazicht van het eindresultaat van jouw JAP/GPP in WeVeCo volgens de volgende criteria:

•  Afvinken van meldingen  

•  Inventariseren van de inbreuken (= meldingen) uit de risicoanalyses

•  Koppelen van preventiemaatregelen/taken aan de meldingen met budget

•  Koppelen van een deadline

•  Aanduiden van een verantwoordelijke

•  Opvolging van de taakuitvoering.

Op deze basis kunnen wij onze ondersteuning bijsturen en zoeken we tegelijkertijd naar oplossingen van individuele problemen.

Dit vind je misschien ook leuk...