Coronavirus Nieuws

Schoolstraat aanvragen in corona tijd

De PREVENTIEADVISEUR maakt een risico-evaluatie voor de school. Als hieruit blijkt dat een parkeerverbod of zelfs het tijdelijk afsluiten van de straat (schoolstraat) noodzakelijk is, zijn dit de volgende stappen:

 1. De PREVENTIEADVISEUR kan een aanvraag doen om toelating te krijgen tot parkeerverbod of schoolstraat. (we willen een weloverwogen vraag ontvangen)
 2. Via de mailbox OnderwijsenVerkeer@antwerpen.be plaatst men de aanvraag met de volgende basisinformatie:
  • Naam en telefoonnummer van de preventieadviseur
  • Naam en telefoonnummer van de contactpersoon op de school
  • Naam van de school
  • Straat in kwestie, met betrokken aangrenzende zijstraten.
  • De motivatie (deze zal deel uitmaken van het eigenlijk politiebesluit… dus zo objectief mogelijk beschreven aub)
 3. Intern (stadsdiensten) zijn heel wat diensten betrokken op de flow en finaal zal het een tijdelijk politiebesluit zijn dat de wettelijke context creëert. 
 4. De duur van dit besluit is vooraf bepaald en loopt niet langer dan een schooltrimester. Op het einde van het trimester volgt een korte evaluatie en mogelijk een nieuw besluit.
 5. De preventieadviseur en de school, contactpersoon, worden gecontacteerd over het besluit. De politie bezorgt de noodzakelijke verkeersborden.
 6. In het geval van een schoolstraat:
  • Reeds bestaande schoolstraten worden rechtstreeks via de dienst mobiliteit gecontacteerd. (dat moet dus niet perse via de preventieadviseur)
  • De school staat steeds ZELF in voor het plaatsen en verwijderen van de signalisatie op de aangegeven tijd. Het is belangrijk dat de weggebruiker weet welke de dagelijkse routine is.  Een schoolstraat is dus niet voor soms, maar is een engagement dat elke schooldag (uitz. woensdag misschien) wordt genomen.
  • Wees voorzichtig! Ervaring leert dat dit soms een delicate operatie is. Niet elke weggebruiker is even blij met zo’n ingreep. Niet elke weggebruiker is even vaardig in het voorzichtig overbrengen van zijn of haar mening daarover.

Dit vind je misschien ook leuk...