Elektriciteit Nieuws

RA hoogspanningscabine (PRO 2706-26)

Wetgeving

  • Een risicoanalyse van de hoogspanningscabine wordt uitgevoerd volgens het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie volgens de Codex: boek III, titel 2.- elektrische installaties. De risicoanalyse van de hoogspanningscabine is een éénmalige keuring om de risico’s van de installatie in kaart te brengen.

Uitvoering

  • Bevoegd persoon. (aangeraden: assistentie bij risicoanalyse hoogspanningscabine door externe dienst technische controle)

Wat is de elektrische hoogspanning?

De spanning van een hoogspanningsinstallatie is hoger dan 1000 Volt. De elektrische hoogspanningsinstallatie beperkt zich meestal tot een klein gedeelte van de hele elektrische installatie, namelijk de hoogspanningscabine. Naast de verplichte jaarlijkse keuring van de hoogspanningscabine, moet er ook éénmalig een risicoanalyse van de hoogspanningscabine gebeuren. De externe diensten technische controles kunnen assisteren bij de risicoanalyse van de hoogspanningscabine.

Assistentie bij risicoanalyse hoogspanningscabine: onderzoek

De risicoanalyse van de hoogspanningscabine bestaat uit 3 hoofdpunten:

  1. Vaststellen van de risico’s;
  2. Kwalificatie van de risico’s;
  3. Voorstellen van veiligheids- en beheersmaatregelen (als optie).

Vaststellen van de risico’s bij een risicoanalyse van de hoogspanningscabine.

Om de risico’s van de hoogspanningscabine te kunnen vaststellen, beschikt OCB over een uitgebreide check list. Enkele belangrijke punten uit de check list die worden nagekeken zijn de volgende:

  • Toegang: Is er bij de toegang struikel- of valgevaar, is er een trap aanwezig, is het gemakkelijk toegankelijk, wat is de staat van de deur?
  • Gebouw: Wat is de algemene toestand van het gebouw en de hoogspanningsinstallatie, heerst er orde en netheid, hebben ongedierte de mogelijkheid om via gaten binnen te komen?
  • Signalisatie: Worden eventuele obstakels, brandbestrijdingsmiddelen, reddings- en hulpmiddelen gesignaleerd? Is er een etikettering van gevaarlijke producten?
  • Bediening: Worden bedieningsorganen aangeduid en zijn alle aanduidingen duidelijk leesbaar? Worden de cellen en componenten geïdentificeerd?
  • Elektrisch: Is er beveiliging in afscherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking? Wat is de staat van de verlichting en is de verlichtingsarmatuur goed bereikbaar?

Kwalificaties van risico’s

Tijdens de assistentie bij een risicoanalyse van de hoogspanningscabine worden de risico’s gekwalificeerd in functie van de ernstgraad. Op basis daarvan weet de werkgever welke risico’s als eerste moeten worden weggewerkt.

Dit vind je misschien ook leuk...