Apps Nieuws

Minimum doelstellingen werking lokale preventieadviseur (update 25/05/2021)

Beste preventieadviseur,

Ter informatie aan de directeur,

Zoals u kon lezen in de nieuwsbrieven en in eerdere mails,  is nu iedereen volop bezig met de voorbereiding van het JAP/GPP 2022. Daarvoor hebt u al eens met de directeur het huidige JAP/GPP overlopen, de nieuwe keuringen en verslagen besproken. Deze voorbereiding was uiterst belangrijk vooraleer u het JAP/GPP 2022 kon opstellen. Zonder deze aanpak luktte dat echter niet. 

Het voorontwerp ligt nu klaar voor de bespreking met de directeur en wordt eventueel nog aangevuld.

Tegen wanneer moeten we een JAP/GPP 2022 hebben?

Eind dit kalenderjaar moet de preventieadviseur een onderhandeld en goedgekeurd JAP/GPP 2022 hebben.

M.a.w. opvolging van het stappenplan JAP/GPP 2022:

– Oktober-november 2021 : voorlegging van het definitief voorstel op het comité/overlegplatform

– December 2021 opladen in AGORA-Weveco

In een andere nieuwsbrief hebben we de minimumdoelstellingen voor de lokale preventieadviseur uit de audit toegelicht.  Nu verwachten we dat tegen 1 juli 2021 deze basisdocumenten in WeVeCo opgeladen zijn.

Nadien is het de bedoeling om ook de andere procedures van elk proces stap voor stap aan te pakken. Hierbij stelt u zelf een stappenplan op om met eigen prioriteiten. Zo krijgt u een duidelijk beeld van uw aanpak en u vergroot het inzicht in elk proces. Want, wat aandacht krijgt, groeit. Het helpt u op weg in het vormgeven van de praktische realisatie van het preventiebeleid en u werkt heel doelgericht.

Wij bieden steeds onze ondersteuning aan om te zoeken naar oplossingen voor uw individuele problemen.

Dit vind je misschien ook leuk...