Apps Nieuws

JAP/GPP 2022

Aan de lokale preventieadviseur:

Er zijn recentelijk versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, een perspectief waar iedereen naar snakt. We gaan er vanuit dat we dan ook minder belemmeringen zullen ondervinden bij onze individuele coaching.

Voorlopig bieden we onze ondersteuning nog steeds op dezelfde veilige en haalbare manier aan.

Tegen wanneer moeten we een JAP/GPP 2022 hebben?

Eind dit kalenderjaar moeten we een onderhandeld en goedgekeurd JAP/GPP 2022 hebben.

M.a.w. voorstel stappenplan JAP/GPP 2022:

–  April 2021: opmaak van een voorstel JAP/GPP 2022 (i.s.m. GIDRAS)

–  Mei 2021:  bespreking van het voorontwerp met de directeur

Oktober-november 2021: voorlegging van het definitief voorstel op comité/overlegplatform

–  December 2021: opladen in AGORA – WeVeCo

Aanpak van de individuele coaching:

We focussen ons nu op de opvolging van het huidige JAP/GPP en we bereiden ook het JAP/GPP 2022 voor. Daarnaast zullen we samen het trimestrieel/maandverslag en alle andere basisdocumenten grondig aanpakken. Je krijgt ook alle kansen om je individuele vragen nog te stellen.

Graag willen we samen met u hieraan werken.

Maak snel een afspraak en we helpen u verder.

Dit vind je misschien ook leuk...