Nieuws

Jaaractieplan vóór 1 november naar het comité

Het jaarverslag is een verplicht document waarmee scholen de overheid informatie verstrekken over hun werking. Voor de scholen die hun dienstjaar starten op 1 januari van 2022, moet het jaaractieplan voor advies worden voorgelegd vóór 1 november 2021

Jaaractieplan voor 1 november

Het jaarlijks actieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP) waarin de aandachtspunten en risico’s van de school, op het vlak van welzijn op het werk, uitgeschreven staan. Een ontwerp van dit jaaractieplan moet voor advies worden voorgelegd aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Voor de scholen die hun dienstjaar starten op 1 januari van 2022, moet het jaaractieplan voor advies worden voorgelegd vóór 1 november 2021. Kleine scholen moeten het plan voorleggen op het veiligheidsoverlegplatform van de school. 

Het jaaractieplan bepaalt onder meer:

  • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid
  • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
  • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
  • de eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan

Nieuwe risico’s corona

Een belangrijk jaaractiepunt is dit jaar ongetwijfeld de aanpassing van de risicoanalyses naar aanleiding van nieuwe risico’s die zijn kunnen ontstaan door het invoeren van preventiemaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Bronvermelding: Prebes

Dit vind je misschien ook leuk...