Instructiekaart CO2 meter

Voorbeeld van afbeelding

ALGEMENE RICHTLIJNEN

  • Deze Renson Sense CO2-meter  bewaakt de luchtkwaliteit, maar is geen vervanging van de geldende maatregelen
  • De CO2-waarde in de lucht is geen exacte parameter om het risico op overdracht van het COVID-19 virus te ‘meten’, het is enkel een indicator van de luchtverversing.
  • Lage CO2-waarden meten wil niet zeggen dat er geen risico op besmetting is, hoge CO2-waarden meten wil niet zeggen dat er sowieso besmetting zijn.

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK

  • Laat de meters installeren door een (externe) technieker met de nodige kennis en ervaring.
  • Kijk bij het begin van de vergadering of opleiding na of de meter zo centraal mogelijk in de ruimte staat. Dit kan best op een vergadertafel of een verhoog (+/- 1 meter)
  • Plaats hem zeker niet naast een deur of raam.
  • Trek de stekker nooit uit. Het toestel werkt continu. Er is geen sluimerstand of uit-knop.
  • Adem niet rechtstreeks naar de meter, dit kan fouten geven
  • Volg de maatregelen, gekoppeld aan de kleurcode:
  
Blauw= GOEDCO2 -concentratie van minder dan 800 ppm.
De luchtkwaliteit is goed. Vergader rustig verder.
Oranje= NIET OPTIMAALCO2 -concentratie van meer dan 800 ppm. Opgelet: de luchtkwaliteit wordt slechter, er wordt aangeraden om actie te ondernemen. Verlucht de ruimte door ramen en/of deuren te openen. Vergader daarna verder.
Rood= SLECHTCO2 -concentratie van meer dan 1200 ppm en hoger. De luchtkwaliteit in het lokaal is slecht, onderneem actie om de binnenlucht te verversen. Stop onmiddellijk met vergaderen. Verlucht de ruimte.