De school richt een werkgroep op, maakt een voorstel. GIDRAS (Jan VO) komt het voorstel ter plaatsen kritisch bespreken. (Inplantingsplan, types speeltoestellen, … ) Indien nodig wordt een bouwspecialist  aangesproken vb. ligging  riolering , energie en/of datakabels, enz.