Inspectie Nieuws

De sociale inspectie bezoekt scholen met de checklist in bijlage. (COVID-19)

Maatregelen COVID-19: checklist (versie 10/12/2020)

Wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle met betrekking tot de naleving van de preventiemaatregelen inzake COVID-19?

  • Werkgevers kunnen deze checklist gebruiken bij een auto-evaluatie (zelfevaluatie) van het naleven van de verschillende maatregelen in het kader van COVID-19 (preventiemaatregelen, register en PLF voor bouw, schoonmaak, land-en tuinbouw en vlees, verplichte sluiting horeca, verplichte sluiting andere sectoren, telewerk).
  • Na een eerste periode waarbij de sociale inspectiediensten een eerder preventief en coachend handhavingsbeleid hebben gevoerd t.a.v. de naleving van de COVID-19 maatregelen wordt het controlebeleid geheroriënteerd naar een meer repressief beleid, waarbij de sociaal inspecteur ook over zullen gaan tot het opstellen van een Pro Justitia bij vaststelling van zware inbreuken of manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen inzake de COVID-19 maatregelen na te leven.

Download hieronder de checklist:

Dit vind je misschien ook leuk...