Om te bepalen hoeveel personen met de hulpverlening belast worden, en welke kwalificatie zij moeten hebben, houdt het schoolbestuur (of gemandateerde (directeur)) rekening met drie factoren: het totaal aantal personeelsleden, de karakteristieken van de school (de aard van de activiteiten, de aanwezige risico’s) en de resultaten van de risicoanalyse.

Voorbeeld basisonderwijs:

  • Een school moet een permanente EHBO-dienstverlening organiseren. Daarom is het aangeraden om minstens 3 personen geattesteerd te hebben en dit per school/campus.
  • De grootte van de school en de complexiteit bepalen het aantal verzorgingsposten en dus het aantal opgeleide personen.
  • Het is wenslijk dat een opgeleide hulpverlener meegaat op zee- en/of bosklassen, daguitstappen, … (extra murosactiviteiten).
  • … .

Extra Info:

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/Website_Katholiek_Onderwijs_Vlaanderen/Dienst_Lerenden/Website_publiek/Zorgbeleid/Secundair%20onderwijs/MLER_049_2017_09_07_Eerste%20hulp%20op%20school.pdf

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *