Risicoanalyse Speeltoestellen

De veiligheid van spelende kinderen dient maximaal gewaarborgd te worden. Daartoe is de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen aan een aantal reglementeringen gebonden. Sinds 28/03/2001 zijn het KB betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen van toepassing. Speelterreinen en de daar geplaatste speeltoestellen worden moeten door een deskundige gecontroleerd …